Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2017

Sáng ngày 15/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2017 bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, cùng với các điểm cầu tại các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh Tiền Giang quý I năm 2017; một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trong thời gian tới.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hiền hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I năm 2017; một số nét đáng chú ý về tình hình thời sự quốc tế năm 2017; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị báo cáo viên nhằm chủ động cung cấp thông tin cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp trong tỉnh về tình hình thời sự trên các lĩnh vực của đất nước, tình hình quốc tế, khu vực; trang bị, cập nhật thông tin cho báo cáo viên, tuyên truyền viên phục vụ tốt công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy.

Tấn Quân