Hiệu quả và chất lượng phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Trong năm qua, thị xã Cai Lậy luôn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã.

Các ngành chức năng có nhiều giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân nhằm nâng cao chất lượng phong trào. Cụ thể, tham dự hội thi sân kiểng đẹp cấp tỉnh, đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 3 giải Khuyến khích; tổ chức hội thi cổng chào lần thứ 2, khen thưởng cho 6 xã, phường và 6 khu phố, ấp.

Có 33.189 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt tỉ lệ 100%, đến cuối năm qua bình xét ở các khu phố, ấp văn hóa, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỉ lệ 95,1%, vượt chỉ tiêu trên giao, có 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, trường học xanh - sạch - đẹp, Phường 1 đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Mỹ Phước Tây đạt danh hiệu xã nông thôn mới. Toàn thị xã có 72 ấp, khu phố được tái công nhận ấp, khu phố văn hóa, chiếm tỉ lệ 100%. Trong năm, Ban Chỉ đạo thị xã đã công nhận mới 5 con đường văn hóa, 3 cơ sở thờ tự văn hóa.

Song song đó, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, thu hút gần 500 lượt người tham dự, đồng thời tuyên dương 19 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thị xã; xây dựng mới 10 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và 10 Đội Phòng chống bạo lực gia đình, vượt chỉ tiêu trên giao, trong đó có xã Tân Phú, Phường 1 và xã Thanh Hòa.

Ngoài ra chọn 1 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững xã Phú Quý và Đội Phòng chống bạo lực gia đình phường Nhị Mỹ tham dự hội thi cấp tỉnh, đều đạt giải cao. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể cũng tham gia tổ chức tốt các phong trào văn hóa, thể thao, văn nghệ, tuyển chọn lực lượng tham dự cấp tỉnh, tạo được phong trào vui tươi, phấn khởi trong lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân.

Thông qua phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đã động viên cán bộ, công chức và người dân thực hiện, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã; phát huy được phong trào thi đua yêu nước, giữ vững và nêu cao truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Qua đó, có các đơn vị nổi trội trong việc xây dựng và thực hiện phong trào: Phường 1, xã Mỹ Phước Tây, Phường 2, xã Phú Quý và xã Tân Phú.

Thanh Tâm